เลือกตั้ง นายก อวท. เทคโนภาคฯ 2566 (ปฏิบัติหน้าที่ 2565-2566)

วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2565-2566) โดยได้มีคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. และได้มีการเปิดหีบบัตร นับคะแนนเสียงในช่วงเวลา 15.20 น. เป็นต้นไป

ผลสรุปการเลือกตั้ง นายก อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายธรรมรัตน์ จงเจริญสุข (ชมรมวิชาชีพการตลาด) ชนะการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง นายก อวท. 2566 และ นายธนากร วิเชียรพันธ์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์-เทคนิคเครื่องกล ดำรงตำแหน่ง รองนายก อวท. 2566
คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3wMdRQN