นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน 𝗦𝗠𝗔𝗥𝗧 𝗕𝗨𝗦𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦𝗦 𝗘𝗫𝗣𝗢 𝟐𝟎𝟐𝟐

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน และ ฟังบรรยาย หัวข้อ ”การศึกษาสร้างคนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล”งาน Smart Business Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ขอนแก่น (KICE) ตลอดภายในงาน นักเรียน – นักศึกษา ได้รับความรู้คด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 200 ราย, workshop และสัมมนาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่น่าสนใจ