ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 1/65 จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา

ขอแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการพิจารณา ได้รับทุนการศึกษา จาก มูลนิธิยกระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ราย
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาทุนการศึกษา เข้ามารายงานตัว ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอกราบขอบพระคุณ คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานมูลนิธิยกระดับการศึกษา และ คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอย่างสูง ในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาด้านสายอาชีพและไปสู่การเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป