ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ เปิดลงทะเบียนซัมเมอร์ (ช่วงที่ 1) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10-12 และ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องฝ่ายวิชาการ (หลังตึกอำนวยการ ชั้น 1) เปิดบริการเวลา 08.30-15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ โทร.043-222781 กด 14