เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาควันอาทิตย์ ปีการศึกษา2566

ทำงานแล้ว ก็เรียน ปวส. ที่ เทคโนภาคฯ ขอนแก่นได้! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 ระดับ ปวส. รอบบ่าย หลักสูตรสำหรับคนทำงาน
(เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)
คุณสมบัติ : รับผู้จบ ม.6/ปวช./เทียบเท่า ทำงานแล้ว อายุ 20 ปีขึ้นไป

  • ปรับวุฒิ เพิ่มโอกาสทางการงานและการศึกษา
  • เทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้*
  • สอนจริง ปฏิบัติจริง ได้ความรู้จริง
  • วิทยาลัยเป็นศูนย์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

*หมายเหตุ : รายวิชาที่เทียบได้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละสถาบัน
มอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 3,000 บาท
ค่าเทอมแบ่งจ่ายได้

วิธีสมัคร

สมัครแบบ Online ได้ทุกวันเวลา
Inbox เพจนี้ได้เลย!!
หรือสมัครง่ายๆ ผ่าน Line OA : https://bit.ly/3G55WjJ
Direct IG : www.instagram.com/net_khonkaen

สมัครแบบ Walk In ที่วิทยาลัย
ณ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-16.00 น.
พิกัด : https://bit.ly/location_NETC_KK

สาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดสอนและรายละเอียดการรับสมัคร : https://sites.google.com/netc.ac.th/admission-netc