คณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข นำคณะผู้บริหารฝ่ายวิชาการเข้าศึกษาดูงาน ที่โรงงานแก่นขวัญ อ.น้ำพอง และ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องของสถานประกอบการอย่างแท้จริง