ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📣ประชาสัมพันธ์ วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
⚙️รอบปกติ – 📅วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
⚙️รอบบ่าย – 📅วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

CONTACT US!
website : www.netc.ac.th
Instagram : www.instagram.com/net_khonkaen
TikTok : www.tiktok.com/@netc.ac.th
Line OA : https://bit.ly/3G55WjJ
Tel. 043 222 781