อวท.วิทยาลัยฯ เข้าร่วมประเมินมาตรฐานฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการนักศึกษาดำเนินงาน อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน อวท. ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น