วิทยาลัยเทคโนโยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดย มูลนิธิยกระดับการศึกษา ให้กับโรงเรียนชุมชนแก้งคร้อหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้การตอบรับและความสนใจเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 7 หลักสูตรการเรียนการสอนได้แก่

  • หุ่นยนต์เบื้องต้น
  • แผงโซล่าเซลเพื่อการเกษตรเบื้องต้น
  • การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น
  • โมเดลแบบบ้านในฝัน
  • ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว
  • สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยสไตล์เรา