เด็ก “ช่างทำดี” ตัวแทน นศ.ช่างฯ เทคโนภาคฯ ออกบริการจิตอาสา ทาสี-ตีเส้นจราจร ณ วัดตราชูวนาราม

ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ตัวแทนคณะครูและนักศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกบริการจิตอาสา ทาสีและตีเส้นจราจร และช่องจอดรถบริเวณ วัดตราชูวนาราม ตามคำร้องขอของทางวัด โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย จากการบริจาคของกลุ่มศิษย์เก่าระดับปริญญาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวนเงิน 11,000 บาท