ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ร่วมแข่งขัน “เชฟกระทะไฟฟ้า” ในวันชมรมคนรักกิจกรรม 2565

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการแข่งขัน “เชฟกระทะไฟฟ้า (เมนูเด็ดของเด็กหอ)” ภายใต้โครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565

รับผิดชอบโดย ชมรมวิชาชีพการบัญชี องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

เป็นการแข่งขัน ประเภททีมละ ไม่เกิน 3 คน

📅สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้-14 ก.พ.66

📅แข่งขัน/ตัดสิน/ประกาศรางวัล : 23 ก.พ.66

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน : http://bit.ly/3Xg2YAZ