ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

📣ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมวันละนิด เพื่อชีวิตที่มั่นคง” เนื่องในโครงการวันชมรมคนรักกิจกรรม ด้วยวิถีที่พอเพียง และการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ประจำปีการศึกษา 2565

จัดโดย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

📅สมัครเข้าร่วมโครงการ : วันนี้-14 ก.พ.66

📅กำหนดส่งผลงาน : 21 ก.พ.66

📅ประกาศผลและมอบรางวัล : 23 ก.พ.66

กติกาการประกวดวาดภาพ : https://bit.ly/3RL0Cct