เทคโนภาคฯ สอนอาชีพน้อง ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในครั้งนี้

ในการสอนทักษะอาชีพครั้งนี้ มีการสอนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเรา ,ทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ,ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว ,โมเดลแบบบ้านในฝัน ,การบำรุงรักษาจักรยานยนต์เบื้องต้น ,แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น และหุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

📸คลังภาพกิจกรรม : https://bit.ly/3jtlOXt