ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ “ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เข้าสู่การฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วัน