รับสมัครงานครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

👉รายละเอียดประกาศ : https://bit.ly/40x0TDf

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

🚩ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

: : คุณวุฒิที่ต้องการ : : ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

🚩ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา 2 อัตรา

: : คุณวุฒิที่ต้องการ : : ป.ตรี สาขาก่อสร้าง-โยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

🚩ครูแผนกวิชาธุรกิจการกีฬา 1 อัตรา

: : คุณวุฒิที่ต้องการ : : ป.ตรี สาขาธุรกิจการกีฬา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

🚩เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

: : คุณวุฒิที่ต้องการ : : ป.ตรี

🚩เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 1 อัตรา

: : คุณวุฒิที่ต้องการ : : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส.

📆รับสมัคร 28 มี.ค.-7 เม.ย. 2566 : : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร.043-222781 ต่อ 13 หรือ โทร.063-3616598 และ 084-2045972

📆วันสอบคัดเลือก 10 เม.ย. 2566

📆ประกาศผลสอบคัดเลือก 11 เม.ย. 2566