วิทยาลัยเทคโนภาคฯ และชุมชนเทคโนภาค ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในเขตชุมชน โดยเทศบาลนครขอนแก่น

วันนี้ (21 มี.ค. 2566) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น ,ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครขอนแก่น ได้เข้าดำเนินโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับชาวชุมชนเทคโนภาค เทศบาลนครขอนแก่น และคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวส.ปีที่ 1 (กลุ่มห้องพิเศษ) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหาร ประธานชุมชนเทคโนภาค คณะผู้นำชุมชนเทคโนภาค ในการนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการส่งมอบป้ายจุดรวมพลและอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยให้กับวิทยาลัยฯและชุมชนเทคโนภาค

ในการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าเป็นการฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยจากเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ