โควตาทุนการศึกษา ปวช. Dek66

📣อัปเดต‼️ โควตาทุนการศึกษา ปวช.‼️

#Dek66 รีบสมัครมอบตัวรับสิทธิ์ ด่วน‼️ จำนวนจำกัด‼️

✨#ทุนผลการเรียนดีต่อเนื่อง (ปวช.)

รับสาขาวิชาละ 10 คน

👉รับผู้จบ ม.3/กศน.ม.3/เทียบเท่า

👉 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป

👉 ไม่ต้องสอบคัดเลือก สมัครเลือกสาขาวิชาได้เลย!

👉 จ่ายเพียง 1,500 บาท ต่อเทอม จนจบหลักสูตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

✨#ทุนสายสามัญสู่สายอาชีพ (ปวช.)

รับสาขาวิชาละ 20 คน

👉 รับผู้จบ ม.3/กศน.ม.3/เทียบเท่า

👉 มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 เทอม ไม่ถึง 2.50

👉 สมัครเลือกสาขาวิชาที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบได้เลย!

👉 จ่ายเพียง 2,775 บาท ต่อเทอม จนจบหลักสูตร*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

✨สิทธิพิเศษ สำหรับ ปวช.

✅ฟรี! ชุดนักเรียน/ช็อป(กรณีเรียนช่าง)/ชุดพละ รวม 3 ชุด

✅ฟรี! อุปกรณ์การแต่งกาย

✅ฟรี! สมุด+หนังสือ+อุปกรณ์การเรียน

✅มีประกันอุบัติเหตุ

✅มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

✅ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง

✅อุปกรณ์การเรียนครบครัน

#DEK66 มีความประสงค์ กู้ยืม #กยศ.

(เฉพาะภาคปกติเท่านั้น)

👉ปวช. มอบตัวเพียง 1,500.-

📆เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 แล้ววันนี้!!

📌รายละเอียดการรับสมัคร : https://sites.google.com/netc.ac.th/admission-netc

🏫สมัครแบบ Walk In ที่วิทยาลัย

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

📍พิกัด : https://bit.ly/location_NETC_KK

CONTACT US!

website : www.netc.ac.th

Instagram : www.instagram.com/net_khonkaen

TikTok : www.tiktok.com/@netc.ac.th

Line OA : https://bit.ly/3G55WjJ

Tel. 043 222 781