กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)เลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าบำรุงการศึกษา) เลื่อนชั้นปี ระดับ ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566