ประชาสัมพันธ์เลื่อนส่งมอบ Transcript (รบ.1 ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตร 2/2565

ประชาสัมพันธ์งานทะเบียน-วัดผล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขออนุญาตแจ้งเลื่อนการส่งมอบ Transcript (รบ.1 ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
>> จากเดิมส่งมอบวันที่ 20-21 เม.ย. 2566
>> เลื่อนเป็นส่งมอบ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
สามารถรับมอบได้ ณ ห้องสำนักทะเบียน-วัดผล ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.