กิจกรรมสงกรานต์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2566

กิจกรรมสงกรานต์เทคโนภาคฯ 66

กิจกรรม ”อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” 

งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรมไทย………….

ในวันที่ 11 เม.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 และการมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ “ต้นกล้าแห่งความดี ศรีเทคโนภาคฯ แทนคุณแผ่นดิน”