เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพฯ รุ่นที่ 7

วันที่ 1 เมษายน 2566 คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ – คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 7 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ เครือวัดธาตุ พระอารามหลวง บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายติราช นาถปุญโญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น และนายสมหวัง ศรวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

นอกจากนี้ คุณธีระ บัณฑรวรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ – คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้บริจาคเงินและจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งสำหรับจัดทำชุดถุงยังชีพ เพื่อบริจาคให้กับชาวบ้านชุมชนโดยรอบบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ และให้กับผู้ปกครองและญาติของผู้เข้าบรรพชาสามเณรในครั้งนี้อีกด้วย