กิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รอบวันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

🔴กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. รอบบ่าย (หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. รอบบ่าย (หลักสูตรสำหรับคนทำงาน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย และคณะครูหัวหน้าแผนกวิชาและครูที่ปรึกษา ระดับ ปวส. รอบบ่าย