กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก

26 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก

ขอขอบพระคุณท่านคณะวิทยากร จากเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดให้กับนักเรียน-นักศึกษาเทคโนภาคฯ ขอนแก่นของเรา นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษาได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณชุมชนหน้าเทคโนภาคฯขอนแก่น

และยังมีกิจกรรมวันสุนทรภู่ ที่ได้เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่…

#วันสุนทรภู่#การแต่งกาย#ต่อต้านยาเสพติด#เทคโนภาคฯ