ขอเชิญชวน นร.-นศ. เทคโนภาคฯ ขอนแก่นร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

📣ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) ประจำปี 2566 โดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อที่ 2. และ 3.

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2566

รายละเอียด รางวัลและการตัดสิน ศึกษาเพิ่มเติมได้ ดังเอกรสานแนบท้ายนี้