นักเรียนทุนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล U16 ปฐมนิเทศเข้าหอพักนักกีฬา

สวัสดีเด็กช่าง นักเรียนทุนกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล U16 ปฐมนิเทศเข้าหอพักนักกีฬา ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก บริษัท เคดีซีโซลูชั่น จำกัด ที่มอบชุดฝึกซ้อมและชุดแข่งขัน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #KDC#NEU#NET

*****************************************************

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท เคดีซี โซลูชั่น จำกัด ร่วมด้วยช่วยพัฒนาเพิ่มศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล พร้อมทั้งพัฒนาแบรนด์สินค้ามุ่งสู่สากล

*****************************************************

🙏🙏🙏ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนครับ🙏🙏🙏

ท่านธีระ บัณฑรวรรณ ประธานสโมสรฟุตบอล-ฟุตซอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.สุคนธ์ สุคธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะผู้บริหาร บริษัท เคดีซี โซลูชั่น จำกัด ทุกท่าน

#NEU#มอภาค#มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างอาชีพ#วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ#เทคโนภาคฯ#NET#ขอนแก่น#KDCSolution#เคดีซีโซลูชั่น#KDCX#KDCSport#KDCProductio#KDCฟุตบอลลีก

#ทุนนักกีฬาฟุตบอล#ทุนนักกีฬาฟุตซอล#สโมสรฟุตบอลและซอล#NEU#เทคโนภาคฯขอนแก่น