ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมประภากร 2
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา **

CONTACT US!
website : www.netc.ac.th
Instagram : www.instagram.com/net_khonkaen
TikTok : www.tiktok.com/@netc.ac.th
Line OA : https://bit.ly/3G55WjJ
Tel. 043 222 781