ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันนี้ 1 มิ.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566