พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

“ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร

ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย

นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย

ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู “

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น