การเลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้ง “นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2567 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2566-2567) ซึ่งได้เปิดหีบตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงเวลาปิดหีบ เวลา 15.00 น. โดยได้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่ว่างเว้นจากภารกิจ และนักเรียน นักศึกษา เข้ามาเลือกตั้งตลอดทั้งวัน

สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 ผู้ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี นายทรงพิชญ์ ภารัง เบอร์ 8 ได้คะแนนมากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 คะแนนมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ได้แก่ ประธานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ นายปริญญา คำวงษา ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองนายก อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567