กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง-ประเพณีสันโต้ฯ 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “เทคโนภาคฯมีวินัย ร่วมใจสามัคคี” (กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง-ประเพณีสันโต้) ประจำปีการศึกษา 2566

โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีกล่าวคำฝากตัวเพื่อเข้าศึกษาเล่าเรียนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้าตึกอำนวยการ นำโดย นายธรรมรัตน์ จงเจริญสุข นายก อวท. เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ทุกสาขาวิชา เข้ากล่าวคำฝากตัวในพิธีนี้ ต่อมาได้มีการลอดธงสถาบัน และเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งตลอดกิจกรรมหลังพิธีเปด ประกอบไปด้วย การแสดงร้องเพลงประสานเสียงรับขวัญน้องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การประกวดดาวเดือน (รอบตัดสิน) การแข่งขันสันทนาการโต้วาที รอบรวม และรอบตัดสิน รวมถึงในช่วงท้าย ได้มีกิจกรรมนันทนาการ (รถแห่) ให้กับ นักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ชมภาพบรรยากาศ ทางเพจวิทยาลัยฯ คลิก