ขอเชิญชวน ชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น เลือกตั้ง นายก อวท.เทคโนภาคฯ’67

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา แม่บ้านนักการ ชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น ร่วมเลือกตั้ง “นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ประจำปีการศึกษา 2567 (ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างปีการศึกษา 2566-2567)

🟢เริ่มเปิดหีบ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11)

🔴ปิดหีบ 15.00 น. และนับคะแนน

มาร่วมสร้างสังคมประชาธิปไตยในสังคมไทยไปด้วยกัน

บรรยากาศการหาเสียงในกิจกรรมหน้าเสาธง ก่อนวันเลือกตั้ง