บรรยากาศการสัมภาษณ์ ดาวเดือน 2566 รอบห้องดำ

รอบสัมภาษณ์ ห้องดำ NEW STAR NETC 2023

⭐ การประกวดดาวเดือน (ทูตประชาสัมพันธ์) ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น 2566

🔴 รอบตัดสิน 7 ก.ค. 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป