ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน Free Wifi ภายในวิทยาลัย สำหรับนักเรียน นักศึกษา

📌ประชาสัมพันธ์ จากฝ่าย ICT ตัวอย่างการ Log in การเข้าใช้งาน Free WiFi ตามจุดต่างๆภายในวิทยาลัย เพื่อเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ