ผลการประกวด NEW STAR NETC 2023 (ดาวเดือน)

⭐️

ขอแสดงความยินดี กับผู้ชนะการประกวด 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑

การประกวดดาวเดือน เพื่อค้นหา “ทูตประชาสัมพันธ์สายอาชีพ” วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เทคโนภาคฯ ขอนแก่น) ในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง-ประเพณีสันโตฯ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้มีการเก็บคะแนนตั้งแต่รอบสัมภาษณ์ห้องดำ (30 มิ.ย. 2566) การเก็บตัว (ตลอดการประกวด) การโหวตผ่านเพจวิทยาลัยฯ (1-3 ก.ค.2566) และรอบตัดสินในวันที่ 7 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ผู้ชนะการประกวด ดังนี้

เดือน

ชนะเลิศ | 𝑴𝑹. 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – ข้าวตัง นาย ทรงพิชญ์ ภารัง สาขาวิชาการบัญชี

รองอันดับ 1 | 𝟏𝒔𝒕 𝑴𝑹. 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – คิมม่อน นาย อนุพนธ์ น้อยเสนา สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา

รองอันดับ 2 | 𝟐𝒏𝒅 𝑴𝑹. 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – เจมส์ นาย ปรมัตถ์ เขียนชัยนาจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ดาว

ชนะเลิศ | 𝑴𝑰𝑺𝑺 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – เบลล์ นางสาว ณัฐพร สุพรรณนอก สาขาวิชาการบัญชี

รองอันดับ 1 | 𝟏𝒔𝒕 𝑴𝑰𝑺𝑺 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – มายด์ นางสาว ตรีทิพย์นภา โชคบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

รองอันดับ 2 | 𝟐𝒏𝒅 𝑴𝑰𝑺𝑺 𝑵𝑬𝑾 𝑺𝑻𝑨𝑹 𝑵𝑬𝑻𝑪 𝟐𝟎𝟐𝟑 – แบม นางสาว กุลนิดา เจริญเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)

ป๊อบปูล่าโหวต

รางวัล 𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝑨𝑹 𝑽𝑶𝑻𝑬 𝟐𝟎𝟐𝟑 – ตุ้ย นาย ภาสกร ศิลปรายะ สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา