สายสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้อง

🔴ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากโทรศัพท์ของวิทยาลัย

ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

เนื่องจากสายสัญญาณโทรศัพท์เกิดความขัดข้อง ขออภัยในความไม่สะดวก

สามารถติดต่อผ่านทางเพจวิทยาลัยฯLINE OA เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ID : @cgh0818nIG : @net_khonkaen

หรือ โทร.083-215-9070