เทคโนภาคฯ ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (27 ก.ค. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีถวายพระพรและพิธีลงนามถวายพร แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ (อาคาร 11) นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา