พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ที่ผ่านมา 11 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมการร้องเพลงประสานเสียง การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ และการมอบเกียรติบัตรลูกดีเด่น-แม่ดีเด่น ประเภทต่างๆของวิทยาลัย และการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวงดนตรี โฟล์คซอง “Song For Mom บทเพลงนี้เพื่อแม่” ประจำปีการศึกษา 2566 ที่วิทยาลัยฯ นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการดำเนินงาน อวท.เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ปีการศึกษา 2566-2567 และนักเรียน นักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ และได้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าวังมนต์ บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น