ร่วมแข่งขัน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น (อวท.)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
จัดการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
โดยมีตัวแทนหลายสถานศึกษาในจังหวัดร่วมแข่งขัน ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันรับรางวัลเหริญเงิน ในการแข่งขันในครั้งนี้