เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เข้ารับการตรวจการใช้เงินอุดหนุนฯ จาก สอจ.ขอนแก่น

9 ส.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ารับการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จากคณะกรรมการตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมประภากร อาคาร 8 นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา