ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วม MOU ความร่วมมือทางวิทยาลัยระหว่างสถา

26 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 10 ชั้น 1 และมีการประชุมสัมมนาและอภิปราย ภายใต้ “โครงการการพัฒนากลยุทธ์วิทยาลัยสู่คุณภาพการจัดการศึกษา” ระหว่างคณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ