วิทยาลัยเทคโนภาคฯ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา

26 ก.ย. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ “การอบรมพัฒนาแกนนำความรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานศึกษา” ให้กับตัวแทนแกนนำนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมประภากร 1 อาคาร 8B ชั้น 5 โดย นายแพทย์ชาญณรงค์ ชัยอุดมสม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ