อบรมแกนนำ “สุภาพชน คนเทคโนภาคฯ” 2566

ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีการศึกษา 2566-2567) จากชมรมวิชาชีพต่างๆ จำนวน 22 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ “สุภาพชน คนเทคโนภาคฯ” สู่สถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

โดยแกนนำนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ถึงภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำด้านกิจกรรม และการดำเนินการด้านสถานศึกษาคุณธรรม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุริยา โภชกะ หัวหน้าส่วนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) จ.ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ รวมถึงได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคัดเลือกแม่ไม้ เทคกินการเพาะโดยเมล็ด แก่แกนนำนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติเพาะชำกล้าไม้ และร่วมกันปลูกป่าภายในพื้นที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)

@netc.ac.th