ทุนการศึกษา และ สิทธิพิเศษ Dek67 สมัครเรียน NET College (วิทยาลัยเทคโนภาคฯ)

📣ทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษ สำหรับ Dek67 เรียนสายอาชีพ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET College)