วิทยาลัยเทคโนภาคฯ จัดพิธีถวายสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราช (วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) นำโดย ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา ในการถวายสักการะครั้งนี้ โดยจัดพิธีถวายสักการะขึ้น ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2