วิทยาลัยเทคโนภาคฯ MOU ทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคม ฯ NESBIA

5 ต.ค. 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET College) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) เพื่อพัฒนาหลักสูตร โครงการและกิจกรรม ต่างๆ ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สู่การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน นำโดยนางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าน ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ตำแหน่ง นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) และนายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง อุปนายกสมาคมฯ ร่วมลงนามในนามของสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESBIA) ซึ่งได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 10 ชั้น 1