สร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ โปรแกรมเมอร์ ส่งเสริม นศ.ปวส.ปีที่ 1 เรียนฟรี 4 เดือน ใครก็เรียนได้ ไม่ต้องรอให้จบก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้!

วันนี้ (4 ต.ค. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET College) ได้รับเกียรติจาก คุณเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง อุปนายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้ามากล่าวสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาชีพ โปรแกรมเมอร์ ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.ปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ ห้องเรียนรวม 322 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 3) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยบวกด้าน IT ความได้เปรียบเมื่อเรียน IT Trends 2022 และเส้นทางสู่อาชีพด้าน IT ซึ่งไม่จำกัดว่าคุณจะเรียนอะไร ก็สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ และประสบความสำเร็จด้านอาชีพได้เหมือนกัน

ในการนี้ นำโดย คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าน ผศ.ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

โดยในวันที่ 5 ต.ค. 2566 นี้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท ไอเซ็ม จำกัด เพื่อต่อยอดด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีทักษะทางด้านสายงานโปรแกรมเมอร์แบบไร้ขีดจำกัด หลังมีการบันทึกความร่วมมือแล้ว นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ สามารถเรียนในหลักสูตรดังกล่าวได้ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ไม่จำเป็นต้องรอเรียนให้จบวุฒิหลัก ก็สามารถทำงานรับเงินเดือนสูงได้ระหว่างเรียน