โครงการค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันนี้ (10 ต.ค. 2566) คุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางไปยัง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนคณะครูผู้ดูแล ในโครงการ “ค่ายแสงธรรมนำชีวิตสู่เยาวชน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค. 2566 ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ ยังได้นำน้ำปานะมาร่วมทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย