กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันที่สอง

วันนี้ (17 พ.ย. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET College) ได้ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆ จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ,โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม ,โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน .โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ,โรงเรียนบ้านม่วง และโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เข้าร่วมเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ สถานที่จริง ภายใต้ “กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนด้านสายอาชีพ ณ สถานที่จริง เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและรู้จักลักษณะด้านการเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น