กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ วันแรก

วันนี้ (16 พ.ย. 2566) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NET College) ได้ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆ จาก โรงเรียนสนามบิน ,โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 ,โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ,โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เข้าร่วมเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ สถานที่จริง ภายใต้ “กิจกรรมเปิดบ้านฐานวิชาชีพ Mini Open House 2023 วิทยาลัยเทคโนภาคฯ” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนที่มาเยี่ยมชม และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.มงคลชัย คงคาชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนด้านสายอาชีพ ณ สถานที่จริง เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและรู้จักลักษณะด้านการเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น