ภาพบรรยากาศมาจัดบูทที่โรงเรียนวัดกลาง ‪#‎นิทรรศการ‬ ‪#‎แนะแนว‬ ‪#‎ม6‬


ภาพบรรยากาศมาจัดบูทที่โรงเรียนวัดกลาง ‪#‎นิทรรศการ‬ ‪#‎แนะแนว‬ ‪#‎ม6‬Author : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น